အလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုများရှိခဲ့သည့် အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်သားများကို ထောက်ပံ့ပေးမည့် EU ၏ မြန်ကူအရေးပေါ်ငွေသားရန်ပုံငွေကို မေလမှ ဇူလိုင်လအထိ ပေးအပ်သွားမည်