မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနောင်းနောင်းဟန်နှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်း တင်ပြချက်