"ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း"

"ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း"

တေးရေး - မင်းချစ်သူ

တေးဆို - ဖြိုးပြည့်စုံ

Featuring - အောင်ဟိဏ်းဦး၊ ဟေနွယ်ဇူး