"ဝေဿန္တရာ"

"ဝေဿန္တရာ"

တေးရေး - ဗိုလ်ကလေးတင့်အောင်၊ ဂီတလုလင်မောင်ကိုကို

တေးဆို - ခင်ရတနာစိုး