မြင့်မြတ်တဲ့တို့ရဲ့တပ်မတော် ( ရေး - ဂီတလုလင်မောင်ကိုကို၊ ဆို - ကိုင်ဇာ )