ရှုဖွယ်စုံလင် အာဆီယံအစီအစဉ် “အင်ဒိုနီးရှား - နေရပ်ပြန်တားမြစ်”