"မေတ္တာအကျိုး (၁၁)မျိုး"

"မေတ္တာအကျိုး (၁၁)မျိုး"

တေးရေး - စိန်မင်းသား

တေးဆို - ကိုအောင်ဟိန်း

မြန်မာ့အသံခေတ်ပေါ်တေးဂီတနှင့် ဆိုင်းဝိုင်းကြီး