ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း