ကြံ့ခိုင်ပျော်ရွှင်ကျန်းမာစေချင် နမူနာထုတ်လွှင့်ခြင်း - ၁ Group Physical Fitness Dance လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလူထုအားကစား Physical Fitness Dance လှုပ်ရှားမှုပြိုင်ပွဲ သတ်မှတ်ကကွက် ပွဲစဉ် (၂)