(၇၇) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် “သပြုသီးနှင့် ပုစွန်ကြော်”