ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ ဂုဏ်ပြုအစီအစဉ် “ မောက်ကွမ်တို့မြေ မြို့လွိုင်မွေ”