တစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းအစီအစဉ်

တစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းအစီအစဉ်မှ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကို စုစည်းတင်ပြထားပါ သည်။