ရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း ၁။ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တစ်ပါး(ခေါင်းကြီး) ၂။တန်ဖိုးထားတတ်ပါစေ (ဆောင်းပါး)