စာပေချစ်သူ(ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တတ်ပါစေ-ချောကိုကို-လှည်းကူး)