(ကိုးကန့် အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ပုဂံအမွေအနှစ်မှကမ္ဘာအမွေအနှစ်ဆီသို့