(ဂေဘားအစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု”ကေတုမတီတောင်ငူမြို့ရှိရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ကျုံးများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း