(ကိုးကန့် အစီအစဉ်) “ ယဉ်ကျေးမှု” ကရင်ရိုးရာဓလေ့အရိုးကောက်ခြင်းအကြောင်း