(စကောကရင်အစီအစဉ်) “နွားနောက်မွေးမြူနည်း” မွေးမြူရေး