(ဂေခိုအစီအစဉ်) “တံငါသည်နဲ့ သူဌေးကြီးတို့ရဲ့ပုံပြင် ပုံပြင်