(ချင်း(ချိုး)အစီအစဉ်) “စိုက်ပျိုးရေး” ဆေးဖက်လည်းဝင် ဝင်ငွေလည်းရ ရုံးပတီပင်ကို စိုက်ပျိုး ကြပါစို့