တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ် 

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ်ကို ဇန်နဝါရီလ (၁၈)ရက်နေ့မှ (၁၉)ရက်နေ့ထိ ကျင်းပသွားမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းထောက်ကျော်ဆန်းမာကတင်ပြပေးထားပါတယ်။