(“၀” အစီအစဉ်) "အစားအစာ" ရှမ်းဝက်သားချဉ်ပြုလုပ်နည်းနဲ့ကြက်သားချဉ်စော်ခါးသီးဟင်းရည်