(အရှေ့ပိုးကရင်အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” ကရင်လူမျိုးတို့ရဲ့ ရှေးဉီးသမိုင်းအကြောင်း