စာအုပ်စာပေလူ့မိတ်ဆွေ (ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းသားသမီးများသို့ - ဒေါက်တာမောင်မောင်)