ဇာတ်လမ်းပမာနားဆင်စရာ ( ထိန်းသိမ်းနိုင်စေ မြန်မာ့အမွေ)