မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်

မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်မှ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ပုံစံ (၆၆/၆) အား မြေပြင်စာရင်း တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ဇန်နဝါရီ (၉) ရက်မှ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။