ပျိုးထောင်ခြင်းအနုပညာ (ကလေးအငိုတိတ်စေမယ့်နည်းလမ်းများ)