ပျိုးထောင်ခြင်းအနုပညာ(Suicide ဒေါက်တာညွန့်ညွန့်သီ)