ပြည်သူ့အသံအစီအစဉ်

ပြည်သူ့အသံအစီအစဉ်မှ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ကန်ဘဲ့လေးကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း သိမ်တော်အသစ် ဆောက်လုပ်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းထားသည့် ပြည်သူ့အသံကို တင်ပြထားပါသည်။