ပြည်သူ့အသံအစီအစဉ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ အိမ်မဲမြို့နယ်၊ ကျုံလဟာကျေးရွာအုပ်စု၊ တကော- ပဏာဆိပ်-ကျောင်းစု ကျေးရွာချင်း ဆက်လမ်းကို ယခုပွင့်လင်းရာသီတွင် ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန်အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းထားသည့် ပြည်သူ့အသံကို တင်ပြထားပါသည်။