ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ (တောင်သမန်က လွမ်းပုံပြင်- ဒုတိယပိုင်း)