သတင်းကပေးတဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်

သတင်းကပေးတဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်မှ ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့တွင် ဆောက်လက်စအဆောက်အဦ၏ မိလ္လာကျင်းအတွင်း ဆင်းရာမှ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီး အမျိုးသား (၃)ဦး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်ပြထားပါသည်။