တစ်ပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်

တစ်ပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်မှ တရုတ်နှင့်ရုရှား နှစ်နိုင်ငံ အကန့်အသတ်မရှိသည့် နှစ်ဖက်ဆက်ဆံ ရေးများ ထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည့်သတင်းနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် 6G နည်းပညာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် သတင်းများအပါအဝင် တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ သတင်းများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။