ဝတ္ထုတိုခံစားမှု (မန်ကျည်းကိုးပင်ကို နှောက်ပါလို့ရယ်)