မျက်မှောက်ရေးရာအဖြာဖြာ “မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်အနေဖြင့် နှစ်စဉ်ပြည်ပကို ဆန်တန်ချိန် နှစ်သန်းတင်ပို့ နေကြောင်းနှင့် ယခုဘဏ္ဍာနှစ်တွင် လျာထားချက်ပြည့်မီအောင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုနှင့် တင်ပို့မှုအခြေအနေ”

Friday, August 12, 2022