၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းကျန်းမာရေး သီတင်းပတ် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားနှင့် တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် မသန်စွမ်းသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် အသိပညာပေး သင်တန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား

စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြတ်ကျော် ၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းကျန်းမာရေး သီတင်းပတ် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားနှင့် တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းတွင် မသန်စွမ်းသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် အသိပညာပေး သင်တန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

Monday, August 15, 2022