(“ဝ”အစီအစဉ်) “ဇာတ်လမ်း” ချစ်ခြင်းရဲ့အေးရိပ်အောက်မှာ