(ကိုးကန့် အစီအစဉ်) “ဇာတ်လမ်း” ကျွန်မဘဝရဲ့ချစ်ရသူများ