(စကောကရင်အစီအစဉ်) “ဇာတ်လမ်း” ချစ်ခြင်းရဲ့ တေးတစ်ပုဒ်