(ပအိုဝ်းအစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” အင်းလေးကန်အနီးမှ စံကားမြို့ဟောင်းအကြောင်း