(မွန်အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု” မုဒုံမြို့ရှိ ကန်ကြီးစေတီတော်သမိုင်း